Sirkulasi

Semua kakitangan dan para pelajar Politeknik Kuching secara automatik menjadi ahli perpustakaan. Pengguna hanya boleh meminjam bahan – bahan di Rak Terbuka atau “Open Shelf” sahaja. Manakala bahan – bahan rujukan hanya boleh digunakan di dalam perpustakaan sahaja dan tidak boleh dibawa keluar dari bangunan sama sekali.

Keistimewaan Buku Perpustakaan Politeknik Kuching :

Kumpulan Jenis Item Nilai Item
Pelajar Open Shelf (Buku) 10 Buah (2 Minggu Peminjaman)
Red Spot (Buku) 10 Buah (1 Minggu Peminjaman)
Pensyarah Open Shelf (Buku) 20 Buah (1 Bulan Peminjaman)
Red Spot (Buku) 20 Buah (1 Bulan Peminjaman)
Staf Open Shelf (Buku) 10 Buah (1 Bulan Peminjaman)
Red Spot (Buku) 10 Buah (1 Bulan Peminjaman)

Denda sebanyak RM 0.10 sen/Sehari akan dikenakan kepada peminjam yang lewat memulangkan bahan pinjaman.

×